Kohalike omavalitsuste IKT kordineerimine

Paremat e-riigi koordinatsiooni on vaja ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Seda aitab saavutada ühiste lahenduste ja platvormide  arendamine, et toetada paremini teenuste osutamist keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste tasandil.

Tegevused, mille abil sooviakse  saavutada e-teenuste laialdasem kasutuselevõtmine Eesti omavalitsustes ning väheneb infotehnoloogiline erisus omavalitsuste ja keskvalitsuste vahel, on jaotatud neljaks: 

1. Omavalitsuste elanikkonnale osutatavad e-teenused on vajalikud, terviklikud, kaasaegsed ja kasutuses. 
2. Omavalitsuste poolne IKT taristu on standardiseeritud, koordineeritud, stabiilne, jätkusuutlik ja turvaline.
3. Omavalitsuste liitumise järgselt on elanikkonnale osutatavad e-teenused viidud ühtseks ning tagatud on nende osutamisega seonduvate tugiteenuste lahendused.
4. Omavalitsuste IKT areng on üleriigiliselt koordineeritud

Eesti Linnade ja Valdade Liidu KOV IKT kompetentsikeskuse kontaktid

Henri Pook Kompetentsikeskuse spetsialist ja projektijuht henri.pook@evl.ee 51 69291
Nevel Paju Kompetentsikeskuse spetsialist nevel.paju@evl.ee 53 48 3576